Do pobrania

UWAGA!

Nabór dokumentów rekrutacyjnych na drugą turę prowadzony jest w dniach 4.06.2018r. – 15.06.2018 w godz. 8:00-16:00

 

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie rekrutacji. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony jest w dniach 16.10.2017r. – 10.11.2017r. w godz. 8:00-16:00.

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne można również składać drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

 • Regulamin rekrutacji
 • Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny do projektu
 • Załącznik nr 2  Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 • Załącznik nr 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa
 • Załącznik nr 5  Oświadczenie o ubieganie się o dotację w innych podmiotach
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo
 • Załącznik nr 7 Oświadczenie o profilu
 • Załącznik nr 8 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych


Warunki przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy określa:

 • Regulamin przyznawania środków finansowych
 • Załącznik nr 1 Wzór biznesplanu na okres dwóch lat działalności firmy
 • Załącznik nr 2 Wzór karty oceny biznesplanu
 • Załącznik nr 3 Wzór wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości
 • Załącznik nr 4 Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 5 Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego
 • Załącznik nr 6 Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 7 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego
 • Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • Załącznik nr 9 Oświadczenie o niekorzystaniu z tych samych źródeł
 • Załącznik nr 10 Oświadczenie o przejściu z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS)
 • Załącznik nr 11 Oświadczenie poręczyciela Beneficjenta Pomocy o nieposiadaniu długów
 • Załącznik nr 12  Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia poręczyciela

 
Wszystkie dokumenty w jednym pliku:

Komplet dokumentów w jednym pliku

Aktualizacja dokumentów:

Regulamin rekrutacji (09.01.2018)

Regulamin przyznawania środków finansowych (09.01.2018)

Załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego (25.05.2018)

Script logo